Wednesday, 3 August 2011

راه یابی عباسی به ساختمان سئول وبدست گرفتن سکان هدایت ورزش ایران - امیر خسروجردی

مجلس شورای اسلامی چهارشنبه به محمد عباسی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش وجوانان رای اعتماد داد تا ورزش ایران بالاخره پس ازمدتها سکاندار خود را بشناسد.نمایندگان مجلس که زمستان گذشته به تشکیل وزارت ورزش وجوانان رای اعتماد داده بودند درچند ماه گذشته با مخالفت محمود احمدی نژاد و دولت وی مواجه شدند وهمین مخالفت درگیری و جدالی چند ماهه را بین مجلس ودولت برسر معرفی وزیر وزارتخانه جنجالی ورزش درپی داشت.قربانی این درگیری وجدال فقط ورزش ایران بود که ملعبه دست سران قدرت شد تا سال پیش از آغاز بازیهای المپیک 2012 را ازدست بدهدوحال چه کسی پاسخگوی این زمان ازدست رفته خواهد بود؟دراین سه دهه که ازحیات این نظام می گذرد درورزش ایران همیشه اتفاقات گوناگونی رخ داده  که بیشتر آن تلخ بوده است .همیشه ورزش ایران را مردان سیاسی اداره کرده اند وازورزش به عنوان پلکانی برای ترقی خود درلایه های قدرت استفاده می کردند.حال این سئوال مطرح است که آیا درایران با این همه وسعت ووجود ورزشکاران تحصیلکرده و توانمند وقهرمانان جهان والمپیک کسی پیدانمی شد که بتواند اداره ورزش کشور را برعهده بگیرد وهمیشه به ورزش واین مقوله که با اقشار مختلف مردم سروکاردارد به عنوان یک بچه سرراهی نگاه می شود .حال اینکه درساختار جدید وزارتخانه ورزش وجوانان هم باید به ورزش توجه جدی شود و هم به مقوله جوانان که با نگاهی گذرا به آمارهای اعلام شده بیش از 60 درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند وباید به این قشر توجه جدی شود.درهرصورت محمد عباسی که از امروز رسما سکاندار ورزش ایران شده باید نگاه جدی وعلمی به این مقوله داشته باشد .رقابتهای المپیک 2012 لندن کمتر از یک سال دیگر آغاز می شود وورزشکاران ایرانی باید برای راه یابی به این بازیها درپیکارهای انتخابی نیز شرکت کنند تا پس از موفقیت دراین مسابقات خود رابرای آوردگاه مهم المپیک آماده کنند واین مسیر نمی شود مگر با کارشبانه روزی وهمت مسئولان ورزش کشور .اگر عباسی که از امروز درساختمان خیابان سئول مستقر شده وبه عنوان متولی ورزش مشغول به کارشده می خواهد درکارنامه کاری خود موفقیت دربازیهای المپیک لندن را داشته باشد باید با یک برنامه ریزی اصولی و مدون وانجام کار کارشناسی وبهره گیری از کارشناسان زبده درورزش ایران که کم هم نیستند موفقیت را دراین بازیها برای ایران رقم بزند .درورزش ایران پتانسیلهای خوبی نهفته اند که درصورت توجه به آنها می توان درمسابقات آسیایی ،جهانی والمپیک شاهد افتخارآفرینیشان بود.ورزش ایران ساختاری دولتی ووابسته دارد وباید این ساختار ورویه عوض شود چون درجهان امروز کشورهایی درورزش ،صنعت ،تجارت وسایر مقولات اجتماعی موفق هستند که دولت دخالتی درروند آن نداشته وراه رابرای توسعه آن بازگذاشته است واین اتفاق دیریازود باید درایران هم بیفتد.به طور مثال درفوتبال ایران اکثر باشگاهها دولتی هستند وبودجه آن از منابع دولت وبیت المال تامین می شود وحال آنکه دوباشگاه بزرگ پایتخت استقلال وپرسپولیس ازداشتن یک زمین تمرین هم بی بهره هستند وهیچ امکاناتی ندارند که بازیکنان این دوتیم ازآن استفاده کنند وتمرین این تیمها هرروز درجاهای مختلف برگزارمی شود واگر این دوتیم می توانستند با بهره گیری از سرمایه های خود که کم هم نیستند به سوددهی زیادی برسند ومانند تیمهای بزرگ دنیا که سودهای کلانی از تبلیعات وبازاریابی ومسائلی از این قبیل می برند استفاده لارم را بکنند.درپایان این مطلب صحبتی دارم با محمد عباسی وزیر وزارت ورزش وجوانان ومدیران این وزارتخانه که تا دیر نشده به داد ورزش ایران برسید تا ورزشکاران توانمند ایرانی بتوانند نام ایران را درپیکارهای بین المللی سرزبانها بیندازند ومردم ایران چون همیشه به داشتن ورزشکاران غیرتنمند وافتخارآفرین به خود ببالند وازورزش به عنوان ریسمانی برای  راه یابی به مدارج قدرت استفاده نکنید وتنها به فکر پیشرفت ورزش وتوجه بیشتر به مقوله جوانان این نسل سرشار از انرژی مثیت کنند.امیدواریم که این اتفاق خوب درورزش ایران بیفتد تا شاهد شکوفایی نسل آینده کشور باشیم به امید آن روز که امیدواریم خیلی دورنباشد..

No comments:

Post a Comment