Sunday, 30 October 2011

درخشش کورش محمدخانی در مسابقات جهانی هند،قبل از مسابقه فرمول۱
فربد سروندی


فاینال اسپرت نیوز- کورش محمدخانی ۲۲ ساله ،تنها راننده فعال ایرانی در مسابقات معتبر اتومبیل رانی جهان ،روز یکشنبه در مسابقه قهرمانی هند که قبل از مسابقه فرمول ۱ برگزار شد، مقام سوم را کسب کرد.
کورش با نوزده راننده برتر و جوان  منتخب فدراسیون جهانی اتومبیلرانی  مسابقه داد و بعد از دو راننده بریتانیایی در مکان سوم ایستاد.
کورش که ساکن  انگلستان  است ، به همراه ۵ راننده انگلیسی، اما با نام ایران ، در این مسابقات شرکت کرده بود و با نفر دوم که تنها دختر شرکت کننده  که او هم از انگلستان بود، رقابت نزدیکی داشت، اما در نهایت  جا ماند.

این مسابقه به پیشنهاد حمایت کنندگان مالی مسابقات  فرمول۱ ، به منظور شناسایی  راننده های  مستعد جهان و جذب آنها توسط تیمهای حاضر در مسابقات و در نهایت ، سرمایه گذاری روی آنها برگزار شد و قرار است ادامه یابد.

بیش از ۱۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان این مسابقه را که قبل از مسابقه فرمول ۱ انجام شد، بصورت زنده از چندین کانال  تلویزیونی، مشاهده کردند.

No comments:

Post a Comment