Sunday, 27 November 2011

حکم سنگین کمیته انضباطی برای رضایی و نصرتی


کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود درخصوص تخلف شیث رضایی و محمد نصرتی دو بازیکن  تیم  پرسپولیس تهران دربازی با داماش گیلان را پس از مدتها  بالاخره امروز صادر کرد .

براساس این حکم ، شیث رضایی بیست ماه محروم از کلیه فعالیتهای ورزشی ( چهار ماه به خاطر حرکت زننده و شانزده ماه به علت جریحه دار نمودن اخلاق عمومی ) وبه پرداخت  سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محمد نصرتی نیز ده ما محروم از کلیه فعالیتهای ورزشی ( چهار ماه به خاطر حرکت زننده و شش ماه به خاطر جریحه دارنمودن اخلاق عمومی ) و به پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بروز رفتارها و اعمال مغایر شان این دوبازیکن را ناشی از مسامحه  مسئولان باشگاه پرسپولیس دانسته و این باشگاه را نیز به پرداخت دویست میلیون جریمه نقدی محکوم کرد. ضمن اینکه دراحتساب محرومیتهای  این دو بازیکن ، محرومیت ناشی از دستور موقت نیز محاسبه می شود.

No comments:

Post a Comment