Wednesday, 27 June 2012

تمام فعالیت های فدراسیون قایفرانی ایران به حالت تعلیق درآمد،آرزوی قایقرانان المپیکی ایران به باد رفت


 امیر خسروجردی


خبرگزاری ها درایران چهارشنبه درخبری اعلام کردند که، فدراسیون جهانی قایقرانی با ارسال نامه ای به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران از تعلیق فعالیت های فدراسیون قایقرانی ایران خبر داد و خطاب به وی نوشت: اگر شما تمایل به مذاکره درباره این موضوع مهم دارید ما در خدمت شما خواهیم بود.

درنامه کمیته اجرایی فدراسیون جهانی درباره وضعیت فدراسیون قایقرانی ایران آمده است:

آقای عباسی عزیز

 پیرو چندین نامه و مکاتبات با مقام های  مسئول دروزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران  و همچنانکه در نامه مورخ 25 ژوئن نیز اعلام گردید، کمیته اجرایی فدراسیون قایقرانی در مورد وضعیت  آقای دنیا مالی و فدراسیون قایقرانی ایران تشکیل جلسه داد.

کمیته اجرایی فدراسیون جهانی قایقرانی معتقد است جواب وزارت ورزش در قبال سئوالات فدراسیون جهانی در این زمینه قانع کننده نبوده و لذا تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

  1- فدراسیون جهانی آقای دنیا مالی را همچنان به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی به رسمیت می شناسد

2- تمامی فعالیت های حال و آینده فدراسیون ایران با توجه به قوانین و مقررات فدراسیون جهانی قایقرانی به حالت تعلیق در می آید.

  3- تنها فعالیت هایی که توسط رئیس فدراسیون قایقرانی ایران ، آقای دنیا مالی تائید گردد می تواند تحت نظارت فدراسیون جهانی انجام پذیرد.

  4- ورزشکاران شرکت کننده در المپیک از جانب آقای دنیا مالی و از طریق کمیته ملی المپیک مجاز به شرکت در بازی ها می باشند و کلیه ی کارها مربوط به آنها با مسئولیت آقای دنیا مالی است.

  5- تیم های منتخب برای قهرمانی جهان کانوپولو به وسیله ی آقای دنیا مالی تایید و ایشان مسئول این تیم ها در رقابت ها می باشند.

6- تمامی مکاتبات متفرقه درباره ی حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت های جهانی فدراسیون قایقرانی معتبر نبوده و کلیه افراد مرتبط از این تصمیم مطلع خواهند گردید.

  7- فدراسیون جهانی قایقرانی کنگره فدراسیون قایقرانی ایران را که در اواخر سال 2013برگزار می شود به رسمیت می شناسد و در آن زمان درباره  موضع خود در قبال آقای دنیا مالی ارزیابی مجدد می نماید.

 اگر شما تمایل به مذاکره درباره ی این موضوع مهم دارید بنده در خدمت شما می باشم

 با احترام
 خوزه  پرورنا
 رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی - کانوئینگ

No comments:

Post a Comment